Hem

Övre gla i somras Övre Gla på spmmaren. Foto: Kjell Landin

 

Glanet

är en ekonomisk förening som verkar för att ett snabbt fibernät för internet, telefoni, tv, mm så snabbt som möjligt ska byggas i området runt Glasjöarna i Västra Värmland!

Landsbygden ska leva och utvecklas !

Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, TV och internet.

Telia har påbörjat sin nedmontering

av olönsamma kopparledningar och ADSL-stationer. Detta är ett resultat av den pågående teknikutvecklingen i världen. För oss boende på landsbygden är detta inte alltid en utveckling i rätt riktning. Vi blir hänvisade till trådlösa system och mobiltelefoner med osäker täckning. Ett stort problem med detta system är att ju fler mobiltelefoner som är i användning, ju mer blir masternas kapacitet otillräcklig.

Vi vet inte

hur morgondagen kommer att se ut. Det enda vi kan vara säkra på är att nya värdefulla tjänster som förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden. Att arbeta hemifrån, utbildning på distans, videokonferenser, larm och säkerhetslösningar i bostaden, mediciniska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel.

Nu

har vi osäker telefonförbindelse, omöjligt att titta på SVT-play om man missat ett program, svårigheter att se markbunden tv om det regnar eller snöar, hopplöst långsamt internet som hackar och slutar fungera helt tidvis och larm som inte går att ansluta via mobila lösningar. Video on demand är inte att tänka på.

Med ett fiberoptiskt bredbandsnät

som kan nå alla fastigheter skapar vi förutsättningar för att vår bygd ska kunna hävda sig mot de större tätorterna även i framtiden. Det ger oss snabb tillgång till hela världen och är idag lika viktig som all annan infrastruktur.

På denna sajt

kommer vi i första hand att lägga ut konkret information om vad som gäller byggandet av fibernätet i vårt område. För mer allmän information hänvisar vi till vår länksida och kanske mest till ”Fiber i Värmland” som innehåller väldigt mycket allmän information. Även dom andra fiberföreningarnas sajter ger information om bland annat kostnader. Vi får väl förutsätta att kostnadsläget för oss blir ungefär detsamma.

EU-flagga_cmyk_SELeader_f