Övre Gla FVOF

1029
Buvattnet (Södra delen av Övre Gla) på hösten (foto: Kjell Landin)

Övre Gla Fiskevårdsområdesförening

FISKEINFORMATION

Välkommen till Övre Gla fvof som omfattar sjön Övre Gla med omkringliggande sjöar
och tjärn, totalt sju st. sjöar och 32 st. tjärnar med fiskförekomst.
Området är till största delen beläget inom Glaskogens naturreservat,
se www.glaskogen.se, mitt emellan Årjäng och Arvika i västra Värmland.

Föreningen bildades 1944 och har sedan dess bedrivit fiskefrämjande åtgärder
såsom fiskinplantering, biotopvårdsarbeten, undanröjning av
vandringshinder, utläggning av risvasar mm.

Kalkning av områdets sjöar och tjärn startade under 1970-talet och har årligen pågått sedan dess.
I områdets sjöar finns abborre, gädda, öring, lake, ål, sik, siklöja, lax, mört, löja, nors,
elritsa, benlöja och spigg. I områdets tjärn finns huvudsakligen abborre.

 

Fiskeregler:

Av lax, öring, röding, sik, ål, lake och gädda max 3 fiskar, minst 30 cm, /person och dygn.
Fiske i rinnande vatten är förbjudet. Fiskekortet ger rätt att fiska med flugspö, kastspö,
pimpel och metspö.
Vid fiske från båt, max 3 beten/båt samtidigt. Barn och ungdom under 16 år får fiska utan fiskekort.
Fiske med fasta redskap såsom nät, ryssjor, mjärdar, långrev och liknande är förbjudet.

Återutsättning av oskadad fisk kan med fördel rekommenderas.

 

Fiskekort

Köp via SMS (kräver WyWallet)

Dygn 50 kr. Skriv fiska 41A skicka till 72456

Vecka 100 kr. Skriv fiska 41B skicka till 72456

Särskilt ädelfiskekort 100 kr/dygn.

Öring put and take i Bergtjärn (9), Gunnarstjärn (10) och

Sundstjärn (11). Samt röding i Körttjärn(12).

Skriv fiska 41D skicka till 72456.

Kort kan även köpas online via www.ifiske.se

Även årskort 300 kr. Gäller kalenderår.

 

Övriga försäljningsställen:

Turistbyrån Arvika 0570-817 90

Turistbyrån Årjäng 0573-141 36

Din-X Glava 0570-401 77

Din-X Sulvik 0570-220 90

Böjda Spön, Arvika 070 639 30 15

Per-Olov Nilsson 070 615 51 64

Erik Nyholm 070 622 64 02

Annika Nyholm 070 331 26 60

Kjell Landin 076 843 69 46

Andreas Renäng 076 114 06 22

Fiskekort gäller datum t.o.m kl 24.00

 

Uthyrning båtar, kanoter och boende:

Se www.glaskogen.se

 

Kontaktpersoner:

Ordf. Mats Gustavsson tel. 070-288 22 70

e-mail mats@glaskogen.net

Webbansvarig. Kjell Landin tel. 076-843 69 46

e-mail kjell@marrvika.se

 

Se även: Övre Gla fiskevårdsområdesförening: hemsida på vattenägarnas portal

 

risvasar_7859

Utsättning av risvasar på vintern (foto: Kjell Landin)

solnedgang_8393
Solnedgång över Övre Gla i december (foto: Kjell Landin)