Program 2019

Årsmöte

23 febr kl. 15.00 i Bygdegården

Filmafton:

9 mars kl.16.00 i Bygdegården

Flottning och film från Gaterud.
Åke Olsson, Glasbruket har filmat, nu med bra ljud.
Något gott att äta!
Välkommen!