Program 2018

Välkomna till   Bygdegårdsföreningens aktiviteter

Hösten 2018 och våren 2019

Måndagar med början den 1/10, symöten mellan kl.14.30 – 16.30

Lördagen den 10/11 kl. 18.00. Mottakalas . Gunnel Widin berättar om Lapp-Lisa,
och vi får höra på några av hennes sånger. Lotteri. Pris 70 kr.
Anmälan till Greta – 0570-440 41 senast 5 november.

Söndagen den 9/12 kl. 11.00. Gudstjänst. Vi bjuder på kaffe och lussekatter.

Söndagen den 3/2 2019 kl. 16.00.Samkväm med bildvisning,
Dag Torfoss visar bilder och berättar om en resa han har gjort.
Det serveras soppa med bröd, kaffe och kaka. Lottteri. Pris 50 kr.
Anmälan till Eva T – 070-551 18 35 eller Lillan 070-605 32 75 senast den 28 januari.

Lördagen den 23/2 2019, kl.15.00. Årsmöte

Någon gång under mars månad kommer Annika och Hans Ferner att visa
Åke Olssons flottningsfilm samt bilder från Gaterud.

 

Lenungshammars  Bygdegårdsförening

Årsavgift för 2018: 50:-/pers

Bankgiro: 5119-1138

Utskrivbar PDF