Kontakt

Lenungshammars Bygdegårdsförening:

Obs!

Nytt bankgironummer för medlemsavgiften

Westra Wermlands Sparbank Bg 5119-1138

Medlemsavgiften är 50 kr/pers/år.

 

Styrelsen 2017

Ordförande:

Lillan Augustsson
Tel: 070 605 32 75
Epost: lillan.augustsson@gmail.com

Vice ordförande: Eva Thorstensson Landin
Tel: 070 551 18 35
Epost: eva.thorstensson@gmail.com

Sekreterare: Berit Ingman

Vice sekreterare: Monica Abrahamsson

Kassör: Linnéa Gustafsson

Ledamot: Christel Julén

Ledamot. Greta Carlsson