Aktuellt 2016

Årsmöte den 18 juni kl. 15.00

Glashuset Glava Glasbruk.

Valberedningen består av  Magnus och Janne, maila info@glanet om ni vill ha kontakt.

Vi har inte fått någon info från AKNAB. Tyst.

Stig jagar Ola N. för att få något besked om stamnätet…


Vi ger inte upp utan går vidare

Torsdag 2016-04-21

Möte med Arvika Komunnät AB (AKNAB)

Vi har kommit fram till föjande handlingsplan:

1. Ola kontaktar Länsstyrelsen för att få besked om hur de ställer sig till en eventuell utökning av Glavas område vid nästa bidragsansökan.

2. AKNAB arbetar med kundlösning som skulle innebära länk mellan Arvika och Årjäng för att kunna erbjuda kunden ökad redundans. Går den affären igenom kan det finnas möjlighet att hitta ett samarbete mellan AKNAB och GlaNet för fiberåtkomst i vårt område.

3. Diskussioner pågår med Teracom angående deras lösning AirFibre som kan vara ett alternativ inom vissa delar av vårt område. Stig har pågående kontakt och fortsätter den förutsättningslöst.

4. AKNAB tittar på möjlighet till avtal med GlaNet om byggnation av nät utan bidrag. Det avtalet bör innehålla möjlighet för AKNAB att förskottera visst arbete mot att GlaNet förbinder sig att inte teckna avtal med annan leverantör.

Lennart Rönning och Stig diskuterar vidare kring detta.

5. Inom vårt område kommer dikning av enskilda vägar att ske nu under försommaren. AKNAB och GlaNet undersöker om det kan finnas någon samordningsfördel att samtidigt lägga fiberkanalisation i vägarna.

6. Avstämningsmöte mellan AKNAB och GlaNet hålls den 2/5

Mer info kommer


Vi har fått avslag denna omgång som väntat

Här kan ni se vilka som fått bidrag:

Länsstyrelsen Värmland


Löftet från jordbruksverket om besked under hösten 2015,
som ändrades till januari/februari 2016, har flyttats fram till framåt maj, osäkert vilket år.

Pengarna är slut

meddelades på värmlandsnytt för en kort tid sedan. Det länsstyrelsen och
Region Värmland menade var att man fått in så många ansökningar att
pengarna inte kommer att räcka till alla.

Vi får tolka det som ett rop på hjälp, och att det kommer att tillföras mer pengar.
Annars kommer regeringens mål om bredband till 90 % av landet år 2020 inte
att kunna bli verklighet.

Informationen nedan kommer att skickas till samtliga medlemmar per epost.
Samt med pappersbrev till de som inte har epost.


Aktuell Information från GlaNet fiberförening januari 2016:

Beslut från jordbruksverket drar ut på tiden. Konkurrensen om pengarna är stor.
Länstyrelsen i Värmland har 109 miljoner att fördela och har redan fått in ansökningar
motsvarande 250 miljoner. Detta innebär att långt ifrån alla fiberföreningar kommer att få bidrag.

Även om vi i GlaNet har goda förhoppningar att faktiskt få bidrag så har vi i styrelsen
ändå bestämt oss för att ta in offert på byggnation av fibernät utan bidrag.

Styrelsen har som målsättning att installationsavgiften skall inkludera grävning fram till huset,
hål i väggen och mediaomvandlare. Det enda som tillkommer är abonnemangsavgift
för de tjänster du väljer (TV-kanaler, internet och fast telefon).
Du är således inte längre beroende av din mobiltelefon i hemmet.

Dessutom anser vi att det inte bör finnas några fasta månadsavgifter (nätavgifter) samt att det skall
finnas möjlighet att teckna korttidsabonnemang t.ex  för en vecka eller en månad för de som
inte utnyttjar sin fastighet året runt.

Om du som fastighetsägare väljer att framtidssäkra din fastighet
genom att installera fiber men inte vill utnyttja någon tjänst skall detta
inte kosta mer än anslutningsavgiften.
Det har gång på gång visat sig att fastigheter med
indragen fiber säljs till ett högre pris än fastigheter utan.

Styrelsen har fått in en offert enligt ovanstående förutsättningar.

Anslutningskostnad per fastighet för 200 anslutna: 22 500:-

Anslutningskostnad per fastighet för 150 anslutna: 31 250:-

OBS!

Dessa anslutningsavgifter gäller om vi inte får bidrag.

I dagsläget är vi 131 medlemmar så vi behöver bli flera!

Vi kommer att så snart vi har ytterligare information kalla till medlemsmöte
där vi i detalj kommer att informera om läget och eventuell byggstart
och där entrepenör, kommunikationsoperatör och
fastighetsmäklare kommer att närvara.

Med vänliga hälsningar!

Styrelsen GlaNet fiberförening.


Aktuellt 2015

Medlemsbrev december 2015 (klicka för att öppna)

Läget september 2015

Vi har skickat in en komplett ansökan till jordbruksverket om bidrag enligt alla anvisningar på deras hemsida.

Ansökan kom tillbaka under augusti med begäran om vissa kompletteringar före 20 oktober.

Vi arbetar nu med att göra kompletteringar och kommer att skicka in i tid.

Det tidigare löftet om besked

under hösten är framskjutet till runt januari/februari.

Vi hade hoppats

kunna börja med det praktiska arbetet nu i höst.

Som det ser ut nu kan det bli till våren eller sommaren.

För att få ned kostnaderna

behöver vi fortfarande fler medlemmar.

Varje ny medlem betyder lägre kostnad för alla.

Tänk på att

Ansluter du dig efteråt går du miste om bidraget på 50% av hela kostnaden

och alla samordningsvinster. Vi satsar på en kostnad runt 20 000 per anslutning.

En anslutning efteråt kommer alltså att kosta minst 40 000 + transporter av grävmaskin,

inköp av fiberkabel utan vår mängdrabatt mm.


Årsmötesprotokoll finns här


Årsmöte

GlaNet Ekonomisk förening kallar till föreningsstämma/årsmöte

tisdagen 16 juni 2015 kl.19.00

i Glashuset Glava Glasbruk.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Under punkten övriga frågor kommer styrelsen att informera om

fiberutbyggnaden. Det kommer även att ges tillfälle till frågor.

Välkommen!

Styrelsen.


Pressmeddelande2015-05-28

Regeringen beslutar om bredbandskoordinator i varje län mm


Och vi har arbetsmöte!

arbetsmote_0118
Arbetsmöte i köket hos Kjell & Eva i Märrviken måndag 27 april.
Närvarande: Eva, Lillan, Stig o Janne. Vivi från Glaskogsstiftelsen inbjuden för att få information om läget.

arbetsmote_0126
Kartorna framme!

arbetsmote_0128

Arbetsmöte 27 april kl. 19.00 – 22.00 i Märrviken

Närvarande: Stig, Kjell, Eva, Janne och Lillan

Kjell var i Årjäng i lördags då Årjäng invigde sitt fibernät.
Fortsatta diskussioner om vi skall ansluta till Årjäng – som redan är igång – eller Arvika.
Vi väger för och nackdelar mot varandra. Ett svårt beslut.
11 maj är det kallat till ett möte med samrådsgruppen och styrelsen för kommunnätet i Arvika.
Stig åker och får mer info innan vi fattar något beslut.
Glava Glasbruk fortfarande ett frågetecken med kabel.
Ang kabel i vattnet finn vissa begränsningar – Lst bestämmelser gäller ang. fisklek och fågelliv.
Arbete i vatten senast 15 april, bättre att lägga kabel på hösten.

Janne kollar kostnaden för sjökabel och arbete  i Övre Gla.
Stig gör en ansökan till Årjängs kommun om att vi får tillåtelse att ansluta till Årjäng.
Stig åker på möte med samrådsgruppen den 11 maj.
Lillan kollar Glasbruket: antal intresseanmälningar.

Hur många av intresseanmälarna är fastboende och
hur många kan vi räkna med vill ansluta sig i Glasbruket?

Vi diskuterar även Lenungshammar och fiberdragning där.

Lillan skrev


 Nu inviger Årjäng!

Lördag 25 april invigde Årjängs Nät då de flesta fått sin utrustning i drift.

Efter invigningen en fibermässa där man kunde titta på utrustning och välja abonnemang för telefon TV och internet.

fibermassa-1_0087

fibermassa-3_0093

fibermassa-2_0090

fibermassa-4_0112


Jan 2015: Aktuellt för 2014 flyttat till arkivsidan!


Vi har arbetsmöten nästan alla måndagar kl 18.

Olika platser. Hör av dig till styrelsen om du har någon information att bidra med.

Vi arbetar nu med, och är i stort sett klara med en grovprojektering av grävningen.

Vi hoppas få hjälp med det sista av Anders Eriksson (nyanställd från 2 februari som projektledare för fibernätet i Arvika Kommun).

Markavtal håller vi på med nu. De måste vara klara innan vi börjar gräva.

Vi arbetar också med ansökan om bidrag, den ska vara inlämnad i april.

Är markavtalen klara, och ansökan blir beviljad (svar kommer efter sommaren), kan vi börja gräva under hösten.


Arbetsmöte i Märrviken 23 mars 2015 kl 18.00 – 20.30.

Närvarande: Stig, Janne, Kjell, Eva och Lillan

Vi diskuterar avtalen, både Arvika och Årjäng. Stig kontaktar Peter Söderström för en träff. Vi behöver få reda ut en del innan vi fattar beslut om vart vi skall gå.

Möte med Anders Eriksson, Arvika komunnät, behövs också. Stig kontaktar.

Nästa möte som – som vanligt – måndag den 30 mars kl 18.00 i Märrviken.

Då skall fler ”skåp” markeras på kartan.

lillan skrev


Arbetsmöte 9 febr. kl. 18.00-20.00 i Bygdegården

Närvarande: Stig, Kjell, Tanja och Lillan

Stig har pratat med Annelie Pettersson i Årjäng. Inga problem med anslutning till Årjäng, inget nytt . Fullmäktige säger  att verksamheten utanför kommunen får prövas i varje enskilt fall.

Utskicket till fastboende icke medlemmar, Stig har skissat och efter några smärre ändringar gör vi det klart. Snyggt, informativt med logga. Vi bifogar inbet. kort ifyllda med namn och fastighetsadress, skriver kuvert och Tanja skickar med posten. 

Stig och Lillan går på mötet med Ola Nilsson på torsdag.

Nästa möte 16 febr. kl 18.00 hos Tanja o Janne. Ska börja titta på ansökan.

Lillan skrev.


Arbetsmöte 2 februari 2015  Hea hos Wikströms.

Närvarande:Janne, Tanja, Stig, Magnus, Kjell och Lillan

En utbildningsdag ang skattefrågor för fiberföreningar den 5 mars på ANC, Ernest&Young informerar. 2 pers från varje förening får komma. Tanja är självskriven som kassör, ordf Stig om han kan, i värsta fall ska Lillan ersätta Stig.
Vi har nu 90 intressemedlemmar – men vi måste ha fler fastboende . Därför ska vi göra ett utskick, i kuvert med porto för att vara säkra att det inte faller i reklamhögen. Inbetalningskort bifogas. Stig skissar på detta, vi ska betona att det är viktigt att fler betalar 100 lappen för att vi ska få mesta möjliga poäng i ansökan och då ha större chans att få dela på miljonerna. Och att det inte är bindande att ansluta sig när vi kommer dit.

De som känner Glasbruket kollar kartan, det är problem med var vi kan gräva. Magnus ska ut på stolpjakt, Fortums stolpar som vi kanske måste använda oss av – men det är dyrt. Stig kollar priser.

Lillan ska skicka fastighetsnummer till Tanja, de lägger hon sen in i medlemslistan.
Nästa möte 9 febr kl 18.00 i Bygdegården.

Lillan skrev


Arbetsmöte i Märrviken den 26 jan 2015.

Närvarande: Stig, Kjell, Eva, Tanja, Janne och Lillan.

Janne har haft kontakt med Ingrid Tidemalm (Torsby) ang dragning av sjökabel i Glasjöarna. Hon hjälper oss, verkar inte vara några problem.
Rapport från mötet på ANC med kommun o repr. från fiberföreningarna. Stig och Kjell var där. Kommunen kan tänka sig att bidra med ett borgenslån i glappet innan vi får pengar från Jordbruksverket.
Swedbanks representant erbjöd ett lån utan säkerhet med 3.9 % ränta. Privatperson kan själva ta ett lån som läggs på fastigheten.
Arvika Bredband är nu intresserade av en förbindelselänk med Årjäng. Föreningarna ska tillsammans bygga stamnät. Arvika kan vara med och finansiera ev grävning på de ställen där stamnätet går. Kostar då ungefär hälften om ett sådant beslut fattas.

Anders Eriksson ska jobba som projektledare med fiber i Arvika.

Förslag att en liten grupp på ca 5 pers borde bildas … Ola N och Anders bör inbjudas till oss för att visas hur långt vi har kommit med ledningsdragningen och ge råd om fortsatta arbetet.

Ska vara klart innan vi kan skicka in ansökan om bidrag:

Finansieringsplan
Projektledare
Ekonomiskt ansvarig
Upphandlingskunnig
Relevant teknisk kunskap

109 milj ska fördelas i Värmland! (summan räcker till 10 föreningar kanske)
dvs det blir tufft att få ta del av kakan.
Alltså vi har 54 fastigheter som är fastboende, vi måste värva 11 st fastboende för att få maxpoäng i proriteringsplanen. Jobba jobba på detta!
Landsbygdsprogrammet ska godkännas av EU innan beslut om pengafördelning kan tas (ca april/maj)
Nästa möte hos Tanja o Janne 2 febr kl 18.00

Lillan skrev


Arbetsmöte i Märrviken måndagen den 19 jan 2015

Närvarande: Stig, Kjell, Eva, Tanja och Lillan

Tanja har uppdaterat intresse/betalandelistan i nuläget 88 st.
Kjell och Stig åker till ANC på möte i morgon. Arvika har kallat fiberföreningarna, avtalet gås igenom och en repr från Sparbanken deltar och berättar om lånemöjlogheter.
Vi har fn 45 markägare – då är inte Glava Glasbruk med i den summan. Vi har fortfarande problem med Glava Glasbruk. Möjliga ledningsvägar och stolpar måste kollas av Magnus och Janne.

Rek brev med mottagarbevis till markägare skulle kosta 2.700 kr.
För dyrt, Tanjas idé: skicka mejl i första hand, med kvitto, skicka mejl till icke medlemmar i första hand.

Alltså måste vi hitta mejladresser – Eva och Lillan har delat listorna med markägare och ska ringa (hitta tel.nr ?) tala om att det gäller markavtal och be dem skicka mejladr. till info@glanet.se samt namn och tel.nr. Tanja kopierar sen i excel så har vi alla uppgifter.

En del markavtal kan vi dela ut.
Vi ska ha en lista: fastighetsägare – för icke medlemmar och en för medlemmar. När vi ringer berättar vi att de får en karta som visar deras mark och var det är tänkt att vi ska gräva när vi skickar ut avtalet.

Stig kollar med Bergvik om vi kan skriva ett generellt avtal som gäller för all mark som Bergvik äger.
Stig kollar också med Trafikverket hur vi får gräva, korsa vägen, gräva i diket osv.
Stig kollar i morgon på mötet om Jordbruksverket har ändrat något i sin
ansökan.
På fråga om hur djupt man ska gräva svarade Stig, på tomtmark: 20 – 30 cm, 70 cm på jordbruksmark, i skog – så att inte skogsmaskiner skadar. Ja och så finns det berg —
Nästa möte 26 jan kl 18.00 i Märrvika
Lillan skrev


Arkiv 2014


 

Arbetsmöte måndagen den 15 dec.

Närvarande: Kjell, Eva, Janne, Magnus och Lillan.
Vi fortsätter på fastighetskartan med Glasbruket nu när vi har Magnus med. Många fastighetsägare, problem med vägen som vi inte får gräva i, kanske får vi kolla luftledning med Fortum, tyvärr är det väldigt dyrt. Vi diskuterade även någon vattenkabel i tjärnet. Magnus och Janne ska ”gå” Glasbruket för att lättare kunna se var vi ska lägga ledningen. Janne kollar Vägverket om det fortfarande är förbjudet att lägga/korsa vägen.
Vägsamfälligheten kontaktas. Svårt att se tomtgränser på vissa ställen.
Vi avvaktar Magnus och Jannes vandring innan vi skriver ner fler markägare på Glasbruket. kanske Kristina är hemma under julen så vi kan få lite hjälp på bruket.
Vi ”gör” Gränsjön. Där ska det också bedrivas ”stolpjakt” för ev luftledningar. Vägen är problemet där också.
Men vi jobbar på, nästa möte meddelas senare.

God Jul och tack för i år – och tack till de som äger vårt numera arbetsrum med fika. DVS Kjell och Eva!

Lillan skrev


 

Arbetsmöte 17 november 2014 kl. 18.00 – 20.00 i Märrviken.

Närvarande: Stig, Kjell och Lillan.

AN och VF var i Sigfridstorp och gjorde en artikel om Fiberprojektet. Stig, Kjell och Eva kunde närvara. Vi pratar igenom artikeln och kom fram till att det blev riktigt bra.

Vi fortsätter att ”dra”  fiberkabel. Nu anser vi att det är klart och kom då fram till ca 50 km. då blir kostnaden 2,5 miljoner. Alltså måste vi ha fler som visar intresse.
Nästa steg är att få ”strecken” inlagda i fastighetskartan. Kontakta markägare och upprätta avtal. Kontakta enskilda markägare. Avtal med vägföreningarna.

Göra avtal med markägarna så att vi kan få ledningsrätt (som man ansöker hos Lantmäteriet om).
Alla avtal ska då vara klara.

 

Lillan skrev


 

V 47 Nu har vi bytt webbhotell

Under de närmaste dagarna kan det uppstå ett kortare glapp vad gäller mailen till info@glanet.se samt meddelanden från kontaktformuläret.

Påverkar troligen bara någon timme från nu. Med god marginal bör allt vara klart under v 47 (fram till 21/11). Håller koll på vad som händer.

Vet du att du skickat mail under denna tid och du tror att det inte kommit fram så skicka om.

 

Webbmaster


Arbetsmöte den 15 sept 2014 i Märrviken

Närvarande: Magnus Oldén, Kjell, Janne och Lillan

Vi fortsätter att lägga min ”intresserade” fastighetsägare på vår karta. Förra gången blev också Lenungshammar klar.
Vi kör nu Glasbruket, med god hjälp av Magnus och Janne. Halvardsnäs och Vedviken också klart. Kvar är nu Lenungen.

Stig  får i uppdrag att ta fram – genom Idas försorg – en ny uppdaterad karta med fastigheterna – en del har fått nya ägare sen sist.
Stig ska skicka ut den nya kartan till Magnus som ska göra något magiskt så att vi lätt kan se i bokstavsordning vilka som har betalat.
Magnus vill ha inbetalningskort till intresseanmälan för att kunna värva fler intresserade på Glasbruket.

Lillan skrev


Infomöte på Arvika kommun

22 september är 2 representanter från varje fiberförening inbjudna till Arvika kommun för info.

Där kommer ett förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och fiberföreningarna att presenteras.

Mer kommer här efter mötet.

Kommunen har ju gott om penningar så vi får hoppas att dom går in och stödjer fiberutbyggnaden.

 


 

Arbetsmöte 8 sept 2014 kl. 18.00 – 20.00 i Märrviken

Närvarande: Stig, Janne, Kjell, Per-Inge, Eva och Lillan.

Stig och Kjell redovisade något om det som kommit fram vid informationsmötet på länsstyrelsen 4 sept.

Vi måste utvärdera ytterligare för att se hur de nya reglerna påverkar oss.

Vi jobbar med grovprojektering. Fastigheterna finns inlagda med fastighetsnummer på fiberkartan, vi markerar fastigheter som har anmält intresse och har betalat 100 kr.

Börjar med Hedene fortsätter med Granmon och sen Sigfridstorp. Sedan kan man ” dra ” en linje mellan fastigheterna och på så sätt få fram avståndet mellan de olika husen.

Utifrån detta kan vi få fram en preliminär kostnad per anslutning, som vi kan presentera vid ett senare möte då vi är klara med detta arbete.

Vi måste se över gränserna för vårt område.

Vilka 3 fastigheter har Glaskogen betalat för fiberanslutning?

Vi fortsätter med kartan den 15 sept kl. 18.00 i Märrviken

Lillan skrev


clas-2014

 

Därför badar Arvika kommun i pengar

650 miljoner kronor i tillgångar.

Och drygt 50 miljoner kronor plus, varje år.

Vad gör Arvika kommun som har en så stabil ekonomi?

Det fick kommunalrådet Claes Pettersson (S) tala om för Sveriges samlade kommunekonomer på onsdagen.

Publicerad: 2014-08-20 16:47 | Uppdaterad: 2014-08-20 18:44

 

Vad handlar konferensen i Malmö om?
– Kommunekonomerna i Sverige har konferens vartannat år. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har bjudit in oss och Sollentuna kommun att tala om vad vi gör som har så bra ekonomi.

Hur bra går det för Arvika kommun?

– För en kommun som står still i antalet invånare måste man ha resultat för att kunna investera. Vi har gått drygt 50 miljoner kronor plus varje år och har lite bolag och pengar på banken som ger avkastning.

Hur mycket pengar då?

– 505 miljoner kronor har vi på banken, pengar som Swedbank och SE-banken placerar åt oss. Totalt har vi 650 miljoner kronor i tillgångar som vi kan använda. Det handlar om pensionsfonder, aktier, värdepapper.

Inte konstigt att Arvika har lägsta skattesatsen i länet; 20,90 kronor.

– Till skillnad mot andra kommuner har Arvika kunnat sänka skatten med en krona. Åren 1992 och 2000 sänkte vi skatten med 50 öre. Vi hade vårt senaste underskott 1983. Vi har haft problem, men då gäller det att kraftansamla.

Vad ligger bakom Arvikas goda ekonomi?

– Det är inget konstigt hokus pokus, det gäller att planera. Man kan jämföra kommunekonomi med den egna plånboken. Du kan inte springa och handla en massa om du inte har pengar. Det som sticker ut i Arvika är att alla är överens om att ekonomin styr. Det finns ett brett engagemang och alla strävar åt samma håll.

Alla drar sitt strå till stacken. Är det hemligheten?

– Hemligheten är att våra politiker och tjänstemän är väldigt måna om att sköta ekonomin. Vi lägger budgeten gemensamt och kommunen har cirka 2 000 anställda som gör ett fantastiskt jobb. Fråga vem som helst, de vet precis vad de har att förbruka. Tack vare att vi har pengar kan vi göra satsningar utan att ta lån, som att bygga bostäder och bygga ut konstgräsplanen.

Åsa Eneljung

asa.eneljung@nwt.se

0565-68 82 15


Styrelsemöte torsdag 10 juli 19.00

Alla nyvalda och gamla funktionärer i GlaNet hälsas välkomna till möte hos Eva och Kjell i Märrviken.

Problem att hitta? ring Kjell 076 843 69 46.

Hälsningar,

Stig (ordförande)


15 juni kl 12.00: Föreningsstämma, Glashuset på Glava Glasbruk

Dagordning som utskrivbar PDF

Årsmöte Glanet 2014-06-15, Dagordning:

Årsmöte Glanet 2014-06-15

1. Val av ordförande samt sekreterare vid årsmötet.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av justeringspersoner.
4. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en ska vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
16. Årsmötets avslutande.

Information om fibernätet och det nuvarande dagsläget.

Övriga frågor.

 


Styrelsemötet den 8 juni 2014

Närvarande: Stig, Tanja, Kjell och Lillan
Stig redogör för lite olika möten som han har deltagit i, men inte något speciellt nytt har framkommit.
Vi går igenom dagordningen och förbereder inför årsmötet den 16 juni på Glasbruket.
Vi träffas på fredag på Glasbruket för att förbereda inför årsmötet.
Tack till Eva för te och GlaNetfiberlimpa!
Lillan skrev

Styrelsemötet den 22 maj.

Närvarande: Stig, Kjell, Tanja och Lillan.   

Vi skriver kallelse till föreningsstämman den 15 juni kl. 12.00, Glashuset på Glava Glasbruk. Tanja kollar med föreningen ang. projektor, duk och vad som behövs för en enkel fika.

Vi skriver ut kallelsen, viker, skriver och klistrar. Stig mejlar de som har mejl, Tanja postar och en del stoppar vi i postlådorna. Plastade anslag sätts upp på aktuella platser, Hedene, Sigfridstorp, Glasbruket, Glava osv.

Tack till Eva som hjälpte oss med utskicken – och gott fika!


Informationsbrev utskickat i april till alla fastighetsägare med  i området med bebyggd tomt.

Vi har nu varit igång under drygt ett år och det känns angeläget att berätta vad vi haft för oss under året och vad vi avser att göra under den närmaste tiden.

GlaNet har också slutredovisat “Leader projektet” och vi hoppas att Länstyrelsen godkänner redovisningen och betalar de 20 000 kronor som stödet innebär.

Arvika kommun har nu beslutat att stödja utbyggnad av fiberbredband inom kommunen.

En “paraplyorganisation” där GlaNet är medlem har startats och skall föra föreningarnas talan i samarbetet med kommunen.

GlaNet har 69 (fler har tillkommit under april) intresseanmälningar men fler behövs. För varje ny medlem sjunker priset per anslutning.

Vi börjar nu med grovprojektering genom att markera fastigheter på en karta och rita linjer motsvarande en tänkt sträckning av nätet. Då vet vi den ungefärliga längden på kanalisationen och kan beräkna den preliminära kostnaden per fastighet.

Frågor som dyker upp med jämna mellanrum:

Vad kostar det?

 1. Kostnaden beror på hur många som ansluter sig.
  Ju fler som är med desto billigare blir det. Hjälp oss att få fler medlemmar.
 2. Kan inte kommunen göra detta gratis?
  De villor som anslutits till Arvika stadsnät har fått betala mellan 17 000 och 24 000 kronor. Anslutning på landsbygd skulle bli dyrare.
 3. Kommer ändå “genom luften” eller “via satellit”.
  Många tror att mobila lösningar som 4G innebär att det inte är nödvändigt att installera bredband via fiber. Tråkigt nog stämmer det inte. Mobiltelefoni är utvecklad just för telefoni och många korta samtal. När man använder mobilnäten för datakommunikation måste alla som är kopplade till en sändare dela på kapaciteten från just den sändaren. Ett annat problem är att de abonnemang som finns har en maxgräns på hur mycket data man får ladda ner per månad. Detta omöjliggör i praktiken TV, Playkanaler, Netflix och andra tjänster.
  Dessutom kräver bredband via mobilnät att användaren är mycket nära sändarmasten. Att det i glesbygd kommer att byggas så många master att alla har mellan 500 – 1000 meter till närmaste mast är orealistiskt.

Tidsplan.

Vi arbetar så mycket som möjligt för att snabba upp processen. Just nu finns inga bidrag för kanalisation att söka men när väl de nya bidragsmedlen finns tillgängliga så gäller det att vara så väl förberedd som möjligt.

En realistisk tidsplan kan se ut så här.

Våren 2014:

Förprojektering och medlemsvärvning.

Juni 2014

Årsmöte i GlaNet där styrelsen hoppas kunna presentera resultat av grovrojekteringen och även redovisa en preliminär kostnadsplan.

Hösten 2014

Detaljprojektering av kanalisationen. Insamlande av markupplåtelseavtal. Inhämtande av diverse nödvändiga tillstånd från bl.a Länsstyrelsen. Avtal med gräventrepenör.

Fortsatt medlemsvärvning.

November 2014

Extra föreningsstämma där beslut tas om projektstart.

Vinter 2014-2015

Bindande avtal tecknas med fastighetsägarna. Fortsatt medlemsvärvning.

Vår – sommar 2015

Grävning av kanalisation.

Höst 2015

Blåsning av fiber och driftsättning.

Detta är en ambitiös men realistiskt tidsplan. Många faktorer påverkar men det vi främst behöver är så många intresserade som möjligt.

Pressrelease inför mötet 10/4 med representanter från Arvika kommuns fiberföreningar och kommunen

———————————————————-

Arvika Bredband

En levande landsbygd kräver fungerande kommunikationer både i form av vägnät för transporter samt tillgång till pålitliga telefon och internet förbindelser.

För att nå regeringens långsiktiga mål att 90% av befolkningen skall ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s kapacitet krävs att optisk fiber dras till i stort sett samtliga hushåll i landet.

I tätbefolkade områden görs detta av marknadens aktörer på kommersiella villkor.

På landsbygden är dock kundunderlaget för litet för att motivera dessa investeringar enbart på kommersiella villkor. Ideella insatser i form av Fiberföreningar har därför startats runt om i landet med syfte att ansluta fastigheter i glesbygd till internet via optisk fiber.

Vi har nu startat Arvika Bredband som är en samarbetsorganisation för Fiberföreningar inom Arvika kommun.

Arvika Bredband har till syfte att representera medlemsföreningarna gentemot kommun, andra myndigheter samt övriga aktörer t.ex gräventrepenörer.

Vår övertygelse är att vi genom samarbete mellan de olika föreningarna kan uppnå stora fördelar och genomföra en utbyggnad av fibernät i Arvika kommun utan att råka ut för de problem som drabbat många andra fiberföreningar.

Genom att agera med en röst får vi en starkare ställning och ett smidigare samarbete med kommunen och andra aktörer.

De frågor vi inledningsvis kommer att driva är:

 • Stöd till ännu ej bildade fiberföreningar inom Arvika kommun.
 • Samverkan med Arvika kommun i avsikt att planera kommunens stamnät på det både för kommunen och föreningarna mest optimala sättet.
 • Finansiering. Vi vill verka för en solidarisk finansieringsmodell inom Arvika kommun.
 • Nätprojektering av föreningarnas nät. För att så snart som möjligt färdigställa underlag för ansökan om stödmedel samt för att kunna få en uppskattning av kostnaderna för anslutning krävs att föreningarna snarast möjligt grovprojekterar sina nät. Arvika Bredband samverkar med föreningarna och kommunen i detta arbete.
 • Utarbetande av ansökning om stödmedel. En gemensam mall för föreningarna i kommunen underlättar för alla.
 • Kontakt med Länstyrelsen i ärenden avseende stödmedelsansökningar och diverse miljötillstånd.

För att på ett effektivt sätt kunna genomföra detta önskar vi att Arvika kommun finansierar en samordnare / projektledare som skall arbeta för Arvika Bredband. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till en billigare och snabbare utbyggnad av bredbandsnät i Arvika kommun.

———————————————————————————————-

arbetsmötet 27/3 kl. 18.00 – 22.30 i Bygdegården

Närvarande: Stig, Kjell, Janne, Tanja och Lillan.

Infobladet skulle tryckas och adresser skulle skrivas – letas upp först och välja ut de som betalat och de som inte visat intresse ännu – och all text skulle hamna på rätt sida för att sen kunna skickas utan kuvert. Sen skulle det vikas – och sorteras. Kjell och Janne satt med en dator där fastigheterna fanns samt en karta. De som hade fastigheter skulle ha infobladet, övriga gallrades ut. Vi hanterade ca 300 papper, vi gjorde ett bra arbete och vi kunde skicka ”breven” före den 1 april då portot höjdes med 1 kr!

Nästa steg är att göra utskick till våra utländska fastighetsägare.

Nästa möte inte bestämt, vi kände oss trötta på fiber just då.

—————————————————————————

Arbetsmötet Måndag 24 mars

Närvarande: Stig, Kjell, Janne, Tanja och Lillan

Stig hade gjort ett utkast till informationsbrev som vi gemensamt diskuterade och formulerade. Utskicket ska gå till de som visat intresse och betalat 100 kr, samt övriga fastighetsägare och då bifogar vi ett inbetalningskort p å 100 kr. De som har angett mailadress får via mail, övriga med posten.

Lillan informerar från Glaskogenmötet. Styrelsen godkände det ekonomiska bidraget på 1.500 kr och de tyckte att det var bra, det gynnar ju Glaskogens utveckling. Någon tyckte att det var ett litet bidrag och sa att vi kunde återkomma med ansökan lite längre fram.

Infobladet innehöll också en verksamhetsplan för hur vi arbetar framöver 2014 och 2015.

Efter infoutskicket – där vi hoppas att fler anmäler sitt intresse – ska ett årsmöte hållas (juni ev). Janne undersöker om vi kan vara i Glashuset.

Lägga in fastigheter på kartan och beräkna avstånd är nästa moment.

Vi ska fråga Åke Gustafsson om han kan hjälpa oss, han känner skog och mark utan och innan!

Lillan har frågat och han kan ställa upp.

 

Nästa möte 27 mars kl. 18.00  i Bygdegården

————————————————————————————————

Arbetsmöte 2014 03 17

Närvarande: Kjell, Stig, Janne och Lillan.
Lillan berättar om Bygdegårdsföreningens årsmöte den 16 mars, där stämman beslutade att föreningen skulle få 10.000 kr i gåva till vårt fortsatta arbete med fibern.
Stiftelsen Glaskogen bidrog med 1.500 kr.
Tackbrev ska skickas ut.
Vi ska till nästa Glafväring skriva om GlaNet, vad vi har gjort och hur vi jobbar vidare framåt. Hembygdföreningens tidning når ut till många som har hus/fritidshus på Glaskogen. Nästa nummer är sommarnummer.
Vi diskuterade Årjängsplanen.
Intresseanmälanblankett måste göras – nu. Stig samlar info, Tanja har nog en del också. Inför nästa möte 24 mars 18.00 i Bygdegården ska vi ha ett utkast klart … Inbetalningskort ska bifogas.
Åke Nilsson, sitter i Stiftelsen som repr. för Årjängs kommun vill ha mer info om fiberanslutningar på Lenungshammar. Stig ska skriva ihop något som jag kan ge Åke i morgon då Stiftelsen har möte.
————————————————————————————————————————-

Arvika kommun har fattat ett beslut om fiberutbyggnaden!

Vi utvärderar för att se vad det kan komma att betyda för oss. Och återkommer.

Det vi räknar med är att ansluta till Årjäng för att det ska gå så fort som möjligt att komma igång

Positivt är i alla fall att ett beslut har fattats.

Just nu arbetar vi för fullt med att redovisa för att få ut de utlovade 20 000 kr från Leader.

Vi behöver fortfarande bli fler medlemmar.

50% av hushåll och sommarstugor i området ska var anslutna

för att vi ska få stöd från Arvika kommun


 

Arkiv 2013

I dagens Arvika Nyheter står att Arvika kommun ännu inte (29 nov 2013) fattat beslut om hur utbyggnaden ska ske.

Nu finns en utredningsrapport för fiberutbyggnad i Arvika kommun under vår informationsflik.

Arbetsmötet den 25 nov 2013 kl. 18.00 – 20.00 i Bygdegården, Lenungshammar.

Närvarande: Stig, Kjell, Janne och Lillan
Stig har pratat med Sven-Arne, Bynet och det blir inga problem med att dra sjökabel och vi har en person som kan göra detta.

Vi diskuterar ett litet infoblad tillsammans med inbetalningskort som förklarar att hundralappen som betalas in som medlemsavgift inte är bindande på något vis. När vi har tillräckligt med medlemmar kan vi komma med kostnadsförslag och då kalla till medlemsmöte för att besluta om vi skall gå vidare.

Vi måste jobba med medlemsvärvning!

Samarbete med andra fiberföreningar måste komma igång.
Nästa möte i Hedene för att göra skyltarna klara,  2 dec. kl. 18.00.

Arbetsmötet 14 nov kl. 19.00, Bygdegården.

Närvarande: Stig; Janne, Tanja, Kjell och Lillan.
Stig informerade om mötet med byNet. Frågan om en kraftig stamkabel mellan Årjäng och Glava som skulle knyta ihop näten kom upp. En dialog mellan Arvika och Årjäng behövs.
Vi ska pricka in medlemmarns fastigheter på en karta och göra en aktiv medlemsvärvning.
Stig och Kjell får göra en kort presentation på bygdegårdsföreningens mottakalas på lördag. Sen är det fritt fram efteråt att ställa frågor.
Nästa möte måndagen den 25 nov kl. 18.00 i Bygdegården

 

Arbetsmötet med ByNet i Hedene den 12 nov 2013 kl. 10.30 – 13.00

Närvarande: Hasse Eriksson, ByNet, Sven-Arne Thorstensson, konsult, Stig och Lillan.
Vi fick information om hur andra fiberföreningar arbetade, lite tekniska detaljer osv.
Det vi måste göra nu är att värva medlemmar. När vi har tillräckligt med intressenter kan vi anlita ByNet för en första projektering. Då kan våra medlemmar få veta vad fiberdragningen kommer att kosta.
Vi ska pricka in medlemmarna på en karta så att de ser var fastigheterna är belägna, för att se avstånd osv.
Ett större informationsmöte kommer att hållas framöver.

Arbetsmötet 7 nov 2013 kl. 18.00 – 20.00, Bygdegården Lenungshammar.

Närvarande: Stig, Kjell, Janne, Tanja och Lillan
Stig har haft kontakt med berörda myndigheter ang. skyltar om fiber och dess placering.
Vi jobbar vidare med målning av de 5 skyltarna.
Han har haft kontakt med Margareta Asserwall ang Stiftelsens intresse av fiber på Glaskogen. Vi kan få komma på ett möte i mars för att berätta om vårt arbete och framtiden.
Ang. sjökabel i Övre Gla, meddelar Länsstyrelsen att det är inte något större problem, men ett samlat grepp för hela Glaskogen bör tas.
Stig har kontaktat Bynet – Hans Eriksson-, han har god erfarenhet av sjökabel och fiber överhuvudtaget. Möte med Hans den 12 nov.
Kjell har hittat ett beslut från Reg. Värmland, fiberutbyggnaden skall vara klar 2020.
Vi jobbar vidare med de nya infobladen och skickar ut.

an-28-10-13

Klicka här för läsbar artikel: Arvika Nyheter 28/10-13

Här är ytterligare ett inlägg om de stackars stockholmarnas dåliga mobiltäckning:

aftonbladet-3-11-13

Vi i Glanet föreslår att man vidarekopplar mobilen till  sin fasta telefon vid ej svar, och att man surfar via sitt fibernät. Vi ska vidarebefordra detta till Skanska.

Största problemet är väl om man börjar ett samtal utanför sitt hus och det sedan bryts när man går in i hissen, så kanske hissen stannar, och man kan inte lägga ut det på facebook!

I dagens Aftonblad finns under resor en artikel om de rikas resvanor. De stannar gärna i Sverige på semestern. Men vill man vara i fred åker man till Karibien. ”Där är så dålig mobiltäckning att till och med min man får vila”….

Vi i Glanet föreslår Glaskogen. Där är så dålig mobiltäckning att inte ens polisens Rakeltelefoner har täckning på alla platser!

Arbetsmötet 24 oktober

Närvarande: Stig, Kjell, Janne, Tanja och Lillan

Stig har haft kontakt med Margareta Asserwall, ordf. Glaskogsstiftelsen. Vi hade önskemål om ett möte/besked om hur intresset för fiber till Stiftelsens fastigheter var. I febr/mars skulle ett möte kunna äga rum.
Vi diskuterar nya utskick, skyltar och medlemsvärvning. Ev sponsorer.
Stig kollar med Länsstyrelsen om tillstånd för att dra kabel i vattnet.
Janne kollar vad kabel kostar.
Kjell ringer Ola på IT-avd i Arvika.
Kanske kunde vi få ett besked inom en snar framtid ang Kommunens ersättning till Årjäng.

Arbetsmötet 17 okt kl. 18.00 i Bygdegården. Områdesrepresentanter kallade.

 

Stig berättade om ett samtal med Telia.

De ska bygga ut sina master – men bara de befintliga – till 4 G.

Dvs inga nya master! De som redan har bra täckning på sina mobiler får bättre täckning.

Kjell har pratat med Ola Nilsson på Arvika kommun. Inget besked från Claes P. ang. fiberutbyggnaden. En önskan om ett möte med alla fiberföreningar i området framkom.

Enl Ola Nilsson finns förslag om att föreningarna i utkanten ska kunna få samma bidrag som de i tätorterna.

Stig kontaktar Margaretha Asserwall ang ett möte med Glaskogsstiftelsen som borde ha ett stort intresse av täckningen på Glaskogen.

Vi ska göra ett nytt infoblad. Kjell jobbar med detta.

5 skyltar ska tillverkas och sättas ut vid infarterna till GlaNet området.

Stig har kollat med Vägverket. Skyltarna ska placeras 2 m från vägen.

Tillstånd krävs. Regler för enskilda vägar?

Janne gör skyltar.

5 anslag   ska sättas upp på olika anslagstavlor med info, Leaderlogga och flagga.

Stig stöter på AN ang artikel.

Kort info om fiberläget i Bygdegården den 16 nov på Bygdegårdsföreningens mottakalas.

Ett möte i slutet av nov? Om någon från Säffle kunde komma. De har haft fungerande fiber i 4 år. Bynet också kanske.

Arbetsmötet 3 oktober 2013 kl. 19.00 -21.00 i Sigfridstorp.

Närvarande: Kjell, Tanja, Janne och Lillan.
Kjell och Stig har varit i Årjäng. OK från Årjäng att vi får koppla in oss på deras nät. Men vi måste få klart med Arvika kommun om ersättning till Årjäng, Arvika fattar inte något beslut förrän 2014. Detta fördröjer vårt arbete, Årjäng är i princip klar med kanalisationen, fibern ska blåsas i, bråttom före frosten kommer. Kjell tar kontakt med repr för Arvika kommun.
Årjäng har en paraplyorganisation som samlar ihop de olika föreningarna. Där kan de få hjälp och stöd, även med material.
Årjäng har skickat ut offert till de som ångrat sig och inte anmälde intresse i första omgången, de får nu betala upp till 60.000 kr.
I nuläget har 46 fastigheter anmält intresse, vi behöver 100 för att jobba vidare. Nu måste vi aktivt värva medlemmar.
Följande ska jobba med detta:
Lenungen: Marie Bergström
Lenungshammar: Lillan
Sigfridstorp: Kjell och Eva T. Landin
Granmon Hedene: Tanja och Janne
Gränsjön: Lennie
Glava Glasbruk: ? Förslag finns.
Vi ska fixa skyltar, 3 st med Leaderlogga och flagga, text tex Fiber i byn, GlaNet …

Lillan tog upp det här med fibern under bygdegårdsföreningens bussresa:

(bilder från resan finns under föreningar i området)

Frågade i bussen hem kort och vänligt om jag kunde informera lite om fibern. Inget opponerade sig,då berättade om var vi står just nu.

Sen vikten av att de som är intresserade visar det genom att sätta in 100 kr på kontor, hade med visitkort och inbet.kort.  – ett delade jag ut – sen kom frågan:

> När vi va i Bygdegården var en man där som pratade på kostnaden. Var
> det en från Årjäng? undrar jag. Han kanske kunde återkomma och beätta mer. Då kom ett snabbt svar från en kvinna

– På Värmlandsnäs – där gick det på 27.500 minsann.

> Jag svarade att på de flesta håll rör det sig om ca 20.000. Som ni förstår är det jätteviktigt detta med kostnaden. Men svårigheten är ju att vi kan ju inte säga något förrän vi är i gång och har nog med medlemmar.

> En annan kommentar:
– jag har hört från Norge – en säker källa – fick inte veta vem – att om några år är det här föråldrat, då får vi allt via luften.

> Ja vad svarar man då. De när ganska svårjobbade hemma. Negativa. men det är info som behövs.

> berättade om ”investeringen” i fastigheten om husen säljs.

Lillan

Svar till kommentarerna

Kostnaderna:

Stämmer att vi inte kan säga något om kostnaderna ännu. Troligtvis kommer kostnaderna att bli ungefär som på Årjängssidan dvs runt 20 000. Vi har ungefär samma förhållanden som på andra sidan Glasjöarna.

Föråldrat:

Fibern har en livslängd på c:a 50 år. Den har grävts ned i runt 20 år för att öka prestandan i olika rikstäckande stamnät, man ersätter gamla kopparkablar med fiber.

Vad som kommer att bli föråldrat är tekniken i ändarna på fibern. Den kommer man att uppdatera med jämna mellanrum precis som man uppdaterat tekniken i telestationerna. Man har gått över från manuella telefonväxlar till elektomekaniska och sedan till elktroniska osv. Men kopparkablarna har varit desamma.

Luften:

Det stämmer att det kommer ny teknik. Idag försöker man införa 3G som är ganska snabbt på alla platser där det går och är lönsamt. Senaste jag har hört är att man provar med 4G som är ännu snabbare. På utvecklingsstadiet är 5G och man skissar även på 6G som man kanske kommer att kunna införa om 15 – 25 år.

Gemensamt för alla dessa tekniker, är enligt gällande fysiska lagar, att för att kunna öka hastigheten och kapaciteten i överföringen måste man höja frekvensen. Enligt samma fysiska lagar minskar räckvidden hos en sändare med ökad frekvens. Dvs man behöver ha kortare avstånd mellan masterna. För 3G mindre än en kilometer mellan masterna, vid kuperad terräng, och eller skog, helst inte mer än 500 meter. Ska dessutom många ansluta samtidigt utan problem behövs ännu fler master och ännu tätare mellan. Se nedan om problemen i Stockholm. Under Arvikamarten förra året räckte täckningen i Arvika inte till, utan nätet blev överbelastat och slutade fungera. Skisserna för 6G räknar med i stort sett en sändare/mast på varje hus, kanske på varje våningsplan i ett hyreshus, är väggarna tjocka, en i varje lägenhet, kanske i det rum där man kommer att vilja använda sin mobil. Varje enskild sändare måste vara ansluten till nätet med fiber för att det ska fungera. Dvs man pluggar helt enkelt in en liten sändare i sitt befintliga fiberuttag i lägenheten.

Detta är system som aldrig någonsin kommer att bli verklighet på skogen, det blir så fruktansvärt dyrt att ingen kommer att vilja satsa eftersom det måste finnas tillräckligt många användare för att den som satsar ska kunna få lönsamhet. Däremot kan det fungera i storstäderna och på vissa platser i småstäder. Där det finns många användare på en relativt liten yta. I Oslo eller Stockholm kan man räkna med bra och snabb täckning på sin mobil.

Dock anses det inte att mobil teknik lämpar sig för att t.ex titta på tv, eller video on demand (hyra filmer  på nätet) särskilt inte för högupplöst film, hd. Belastningen på masterna blir för hög. Men nöjer man sig med att se film i litet format på sin mobil kommer det att gå utmärkt.

Sedan är ju frågan om alla ständigt vill omge sig med all den här högfrekventa strålningen på nära håll, men det är en annan fråga.

I fibern går signalerna med ljus. Om man vill stänga av det trådlösa nätverket och därmed slippa den elektromagnetiska strålningen, i alla fall i sin närhet, kan man enkelt göra det. Min senaste dator ska gå att ansluta direkt till ett fiberuttag. Samma kommer antagligen att bli lika vanligt som antennuttag på en modern TV.

Läste nyligen att man har problem med mobiltäckning i några nybyggda områden i Stockholm. Man har inte hunnit få upp tillräckligt med master i samma takt som husen blivit färdiga. Där är det ett problem att man inte har täckning på sin mobil. Ändå får man väl räkna med att de flesta lägenheter är försedda med både fast telefon och bredband via fiber. Se artikeln längre ned på denna sida.

Om den säkra källan i Norge har andra upplysningar så är den välkommen att höra av sig på vårt mail: info@glanet.se

Luft via satelit:

Det finns möjlighet till internet via satelit. Man kan ta emot signaler, men inte skicka från din dator eller mobil till sateliten. Ska man skicka får man gå via det vanliga telenätet. Verkar som om man idag helt har gått ifrån den tekniken. Det är för dyrt för vanliga människor och är för långsamt. Möjligen något för vetenskapliga expeditioner långt från civilisationen, med gott om pengar och inga andra möjligheter.

Investeringen:

Vi kan räkna med att det kommer att bli svårt att sälja ett hus utan fiber, dvs lågt pris. Man har jämfört fiberutbyggnaden med elanslutningen i början av 1900-talet. De som valde att fortsätta med fotogenlampor och vedspis osv är de husen som är ödehus idag. Byarna som inte ville vara med är ödebyar idag. På Årjängssidan räknar mäklarna med att ett hus utan fiber får ett pris som är runt 60 000 lägre än ett motsvarande hus med fiber.

Artikeln om den usla mobiltäckningen i nybyggda områden i Stockholms söderort.

usel-mobiltackning
K
licka på bilden så kommer en läsbar version i pdf-format

Artikeln handlar om att mobiloperatörerna inte hinner sätta upp tillräckligt tätt med master i de nybyggda bostadsområdena. Bilden visar en stackars stockholmare som blivit tvungen att skaffa en fast   hemtelefon eftersom täckningen på mobilen inte är tillräcklig.

Artikeln får illustrera att det måste vara korta avstånd mellan masterna för att det ska fungera!

Svar: Kjell Landin

Källor: bl.a Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Program om framtidens mobila system, där forskare försöker se 30 år framåt i tiden. Programmet gick sent i våras detta år.

 

Informationsmötet söndag 16/6:

Glashuset, Glava Glasbruk

gashuset-16jun_1884

Mötet samlade ett 50-tal besökare. Stig gjorde en bra presentation och genomgång av dagsläget. Nu behöver vi att så många som möjligt anmäler sitt intresse. Vi behöver att c:a 50% av fastighetsägarna anmäler sig för att komma igång med projekteringen. Tidsplanen är att börja projektera i början av hösten och att kunna fatta beslut om grävning så att det kan komma igång under 2014. Får vi för lite anmälningar kan även beslutet bli att vi måste avvakta med att börja.

Mer information om läget och om hittills uppnådda intresseanmälningar kommer.

____________________________________________________________________

2 juni 2013

Inbjudan per papperspost till fastighetsägare boende i utlandet klart.

Inbjudan per papperspost till fastighetsägare boende i Sverige på måndag.

Kjell & Stig gör en presentation med datorbilder måndag 3 juni.

____________________________________________________________________

Arbetsmötet 13 maj kl. 18.00 i Märrviken.

Närvarande: Kjell, Tanja, Stig, Eva och Lillan.

1. Janne och Stig ger en kort redogörelse för mötet i Glava ang deras fiberplaner. Ola, Peter och Bengt deltog, de kommer också till Glava Glasbruk den 16 juni. 50 % av fastighetsägarna måste teckna sig för fiber om det skall gå ihop. Nu gäller det att ragga medlemmar! Vi bör ha ett informationsmöte på Glasbruket i juli då många sommargäster finns på plats. Janne kollar datum då Glashuset är ledigt. TillgÂng till dator/projektor? Janne kollar.

2. Ett förslag från Kjell: lägg ut på hemsidan info om de ca 20.000 som skall ses som en insats i fibernätet och som höjer värdet på fastigheten och som följer den vid ev försäljning. Kjell fixar. Även lite mer info om kostnaderna.

3. Informationsbladet ska ut så snart som möjligt. Kjell och Eva har gjort blad och visitkort. Ett infoblad till varje fastighet, finns flera ägare skickar vi bara till en. Bankgiroblankett bifogas.

4. Stig kontaktar Ida Persson på kommun ang fastigheterna och beteckningarna, Gränsjön, Glasbruket, Sigfridstorp, Lenungshammar, Hedene, Lenungen och Granmon ingår i området. Hur lägger man in det i ett datasystem? Stig kollar även det här med etiketter. Kan vi köra adresser direkt p infobladet?

5. Infobladet ska översättas till engelska och tyska. Stig tar eng. Eva kollar tysk översättare.

6. Kjell trycker upp infobladet 400 ex på kommunen,med kallelsen till årsmötet. Fixar adressen.

7. Stig mejlar Ola med påminnelse om mötet den 16 juni.

8. Tanja kollar föreningsbrev vad gäller för att få portot föreningsbrev.

9. Nästa möte kallar vi till.

Lillan skrev, och tack för kaffet!

____________________________________________________________________

Arbetsmötet den 2 maj kl.18.00 i Märrviken hos Kjell och Eva:

1.Ta reda på fastighetsägare och fastighetsnummer. Vi har lite olika förslag som vi jobbbar vidare med.
2. Tanja har varit på Swedbank och öppnat bankkonto och giro, hon förhandlade bort första årsavgiften på 375 kr.
Bankgironumret är 175 – 2328, nu kan intresserade sätta in 100 kr (medlemsavgift) så snart som möjligt. Vi behöver pengar på kontot. Hämta giroblanketter.
3. Eva Th. lovade göra ett visitkort med texten GlaNet fiberförening, info@glanet.se
Hänvisa till Stig och Kjell med deras telefonnummer.
4. Informationsblad att dela ut. Kjell och Eva åtar sig detta, skickar ut förslag till styrelsen för ev kommentarer. Bladet skall skickas ut till alla fastighetsägare.
5. Stig skapar en mejladr som heter ”info” och ”styrelsen”.
6. Trycka upp stadgar så att det finns tillgängligt för de som vill ha på årsmötet.
7. Vi har fått ett organisationsnummer från Bolagsverket.
8.Möte i Glava, Bygdekontoret 6 maj ang fiber. Ola Nilsson från kommunen kommer. Kjell, Janne och Stig åker.
9. Stig kollar med Leader om ”våra” pengar – 20.000 kr.
10.Stig ringer Bynet ang projektering och hur vi går vidare.
11. Vi behöver ett medlemsregister. Kunna pricka av de som betalat osv. Tanja får uppdraget. Stig kollar också.
12. Årsmöte sönd den 16 juni kl. 16.00, Glashuset, Glava Glasbruk. Preliminärt (Janne kollar om ok).
13. Nyhetsbrev? Regelbundet? Kjell kollar. Pdf-fil?
14. Nästa möte 13 maj kl. 18.00 i Märrviken.
15. Vi avslutar ett konstruktivt möte och tackar för kaffe och god kaka.
Lillan skrev, och det tar lite tid med protokollet eftersom jag inte är med på nätet/noterna alltid.

________________________________________________________________________

Arbetsmötet torsdag 18 april kl 18 hos Kjell på Märrviken.

Vi har fått organisationsnummer. Kassör Tanja ordnar bankkonto. Nu räknar vi med att få in leaderpengar på vårt konto så vi kan börja jobba aktivt med utskick mm.

__________________________________________________________

Glanet har haft arbetsmöte onsdag 3 april

på Lenungshammars bygdegård.

På styrelsemötet fortsatte vi med de sista detaljerna för att ordna organisationsnummer och bankkonto.
Väntas bli klart v 16 2013. Vi förberedde för att kunna göra ett utskick per brev till alla berörda fastghetsägare vi har adress till så fort vi får in startkapitalet i form av Leaderpengar.

_________________________________________________________________________

26 mars:

Har pratat med Ola Nilsson angående beslutet.

Arvika kommun har tagit beslut om att sätta igång så fort som möjligt med att bygga upp en organisation för bredbandsutbyggnaden. Man har anslagit 2 milj för att komma igång.
Tidsplanen är så fort som möjligt. Arbetsgruppen som kommer att tillsättas kommer att reda ut hur det ska göras med samarbete med fiberföreningar i andra kommuner.

Protokoll kommer att läggas ut på Arvika kommuns hemsida under dagen.

___________________________________________________________________________

Arvika kommun ska fatta beslut om strategin vad gäller fiberutbyggnaden idag 25 mars 2013.

Här är ett brev jag skickat till Ola Nilsson, IT-ansvarig på Arvika kommun, på hans uppmaning angående vår Glanet:

Informationsbrev till Arvika kommun

___________________________________________________________________________

Kort rapport från arbetsmötet 28 nov.

Närvarande alla utom Mari.
Ett konstituerande möte där en interimsstyrelse utsågs  valdes Stig
Abrahamsson  till ordförande, Kjell Landin vice ordf. kasssör Tanja
Vikström, sekr. Lillan Augustsson. Janne Vikström har kontakter och
ska fixa en revisor.
Ordinarie styrelse för den ekonomiska förening som vi ska bilda utses
på medlemsmötet.
Namnet Glanet.se ska registreras hos Bolagsverket, ska helst ske före
årsskiftet, då kan vi söka Leaderpengar och kanske få 20.000 kr. Stig
jobbar med detta.
Stig kontaktar Bynet.se ang deras projektering. Kanske kan vi få något
förhandsbesked ang priser osv.
Kjell går vidare med en bra logga. Förslag – GlaNet fiber.
Stig arbetar fram ett förslag till stadgar för ek.föreningen.
Att fundera på:
Vi ska utforma ett medlems/infoblad. Kom med förslag inför nästa möte.
Tex stort utbud TVkanaler, larm osv.
Tjänsteleverantören ska kunna erbjuda mycket.
Hur stort ska vårt område vara. Ska tex Älgå gränsjön, Mörtnäs Granmon vara med.
Vilka ska få infobladet? Alla fastighetsägare eller bara de som anmält intresse.
Några av oss har också pratat med olika banker i Arvika om de ev kan
ordna fördelaktiga lån för privatpersonerna. Bankinfo på infobladet?

Skrivet av Sekreterare Lillan Augustsson