Aktuellt

Aktuellt 2019


Kommer inte att uppdatera Glanets hemsida längre.

Sista uppdateringen får bli ett utdrag från AKNABs nyhetsbrev 2019-10-02.

”Glava

Glava Glasbruk
Avser adressnamn: Glava Glasbruk, Halvardsnäs, Lenungshammar & Sigfridstorp
Sjökabel har förlagts i området och under hösten påbörjas arbetet med att schakta för stammen mellan Glava Glasbruk & Lenungshammar. Vi hoppas kunna påbörja anslutningen av kunder under våren 2020. Tyvärr har det uppstått tillfälliga stopp i området då dialogen med markägarna för vissa sträckor inte gått i lås. Vi har begärt ledningsrätt och Lantmäteriet kommer att ha ett första möte med berörda markägare här inom kort.
Hedene & Lenungen
Avser adressnamn: Granmon, Hedene, Lenungen
En del av sträckan till detta område kommer att gå via luftopto och arbetet med att få upp den påbörjas under hösten enligt entreprenörens planering.
Gränsjön & Finnskogen
Avser adressnamn: Fröbol, Glassnäs, Greåna, Sulvik, Sulvikstjärnet, Västra Skyberg, Älgå Stom, Älgå-Gränsjön & Östra Skyberg
Arbete påbörjas under 2020 och färdigställs 2021.”

Glanet ek förening är nu avvecklad, 2019-09-06.


Svaret från VD Lennart Rönning kom 9 jan 2019

Hej

Läget på ”fiberfonten” är i korthet följande:

Vår samlade tidplan i alla de projekt vi driver är ca 6 månader försenad, så även gentemot er inom Glaskogen.
Detta innebär att grävstarten från Glava genom Glava Glasbruk upp till Lenungshammar startas till våren.
För att kortsiktigt lösa kommunikationen för stiftelsen Glaskogen kommer vi att hantera detta
med en radiolösning. Under sensommaren 2019 bör vi vara framme i Lenungshammar.
Vi håller nu på med att planera accessnätet i området.

Vi har under 2018 haft ca. 30-35 grävmaskiner igång inom kommunen och har svårt att få ytterligare resurser.
Det är många som bygger fibernät nu och det är ett hårt tryck på alla resurser inom branschen.

Trots våra förseningar i nuläget kommer varken Jordbruksverket eller Tillväxtverket att justera tidpunkterna
för när investeringsprojekten ska vara avslutade. Det innebär att vi från vår sida måste ”jobba i kapp” våra tidplaner.
Vi har ingen annan inriktning än att vi ska bygga ett täckande bredbandsnät i
nom de delar av kommunen som inte har ett fibernät i dag.

Det är naturligtvis olyckligt att vi inte ligger i fas med våra planer men jag kan försäkra att vi gör allt
vi kan för att nå alla som är intresserade av en fiberanslutning.

Med vänlig hälsning

Lennart Rönning

VD

Arvika Kommunnät AB

Postadress: 12. Administration, 671 81 Arvika

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Hemsida: www.arvikakommunnat.se

Tfn: 0570-816 36, 070-209 78 08

Tfn växel: 0570-816 00

 


8 jan 2019

Har idag haft kontakt med komunalrådet och ordföranden i AKNAB Peter Söderström.

Enligt Peter finns ingen större ändring i tidsplanen från 13 dec 2017 som han känner till.

VD Lennart Rönning har idag (8 jan 2019) blivit ombedd att skicka ett mejl till oss för att

informera oss närmare om hur dagsläget ser ut för att kunna hålla tidsplanen.

 

Svaret från Lennart Rönning 13 dec 2017:


(”Rörande tidplanen för byggnation inom kommunen så ser planen i dag ut som följer:

Under 2019 byggstart för stamnätet från Glava genom Lenungshammar och sedan upp mot Älgå Gränsjön.

Under 2019 byggstart för det närliggande accessnätet, beror på hur många avtal vi har i området.

Under 2020 byggstart för övriga områden inom er fiberförening.”)

 

Aktuellt 2018

God Jul & Gott Nytt År

Från en uppgiven och avgående styrelse


21 dec 2018

Har hittills inte fått något svar från AKNAB om tidsplanen.

Enligt senaste nyhetsbrevet från AKNAB:

https://us13.campaign-archive.com/?u=c63d9a7e0e84d3e96c8702ce6&id=eb4efb5635

är det stora förseningar. Det är väl därför man inte vill svara.

Stamnätet till Lenungshammar verkar starta under 2019.

Det så kallade kundnätet i vårt område finns inte ens med i listan för planerade arbeten 2019.

Så campingen får väl klara sig utan anslutning minst en sommar till.

Ryktesvägen talas om för vårt område kundnät klart runt 2021/2022.

Hatar dessa rykten och skulle vilja ha en direkt dialog med AKNAB.

Försöker få ny kontakt efter helgerna.

Telefon

Det värsta för mig är de hackiga telefonförbindelserna.

Man kan tycka att långt in på 20-hundratalet borde alla fastboende ha

möjlighet till en fungerande telefonuppkoppling.

Fiberutbyggnaden

verkar ha kommit av sig och det är tydligen stora förseningar på många ställen.

Delad glädje – dubbel glädje, delad olycka – ?

Vi är i alla fall inte ensamma.

Satsningen från Arvika verkar handla om att hamna sist i landet, alltid en seger.


4 dec 2018

Extra stämman beslutade att snarast avveckla föreningen.

Det finns ingen anledning att ha föreningen kvar då AKNAB tagit över vårt område.

Vi kan inte göra något som helst för att påverka.

Hemsidan kommer att ligga uppe under 2019.

Om vi på något sätt behåller hemsidan är upp till

Lenungshammars Bygdegårdsförening och

Övre Gla Fiskevårdsområdesförening.


28 nov 2018

Skickat mejl till Lennart Rönning och AKNAB med förfrågan om hur det
går med tidsplanen och önskan om en dialog vad gäller vårt område.


Glanet kallar till

Extra stämma

Ärende: avveckling av föreningen

Lördag 1:a december kl. 15.00

Plats: Lenungshammars Bygdegård


Årsmöte fred 13 april kl 18 Lenungshammars Bygdegård


Nyhetsbrev från Aknab

 


Aktuellt 2017


13 dec 2017

Svar från Lennart Rönning, VD Aknab, angående tidsplan för vårt område:

 

”Rörande tidplanen för byggnation inom kommunen så ser planen i dag ut som följer:

Under 2019 byggstart för stamnätet från Glava genom Lenungshammar och sedan upp mot Älgå Gränsjön.

Under 2019 byggstart för det närliggande accessnätet, beror på hur många avtal vi har i området.

Under 2020 byggstart för övriga områden inom er fiberförening.”

 

Tiden från byggstart till klart brukar vara 1 1/2  – 2 år.

Vi är naturligtvis djupt besvikna på att det det ska behöva ta så lång tid
innan dom kommer igång.

Fördröjningen beror på att det är brist på grävare. Och att Aknab varit sena med att beställa.

Sist till kvarn…

För oss som inte ens har fast telefon utan är hänvisade till mobiltelefon med dålig täckning
känns det ganska hopplöst.

Men vi får väl vara glada och tacksamma att det överhuvudtaget verkar bli av.

Personligen tror jag inte på något förrän grävaren står utanför huset!


5 dec 2017

Anmälan till AKNAB

Det finns för närvarande ingen snabbanmälan på Aknabs hemsida för oss utanför tätorten.

För att anmäla dig:

Skicka ett mail till info@anslutarvika.nu med fastighetsbeteckning och kontaktadress.

Eller ring telefon: 0570-764076

Då skickar dom ett kontrakt för underskrift.

Ange samtliga fastighetsägare, det räcker med att en undertecknar.


30 nov 2017

Några anmälda fritidsfastigheter kan ha fått mail eller brev från AKNAB
om att priset 18 800 inte gäller fritidshus.

Detta är fel och har dementerats av VD Lennart Rönning.

!8 800 gäller för alla i Arvika kommun.


22 nov 2017

Mailsvar från AKNAB”

”Vi har en tänkt plan klar till nästa styrelsemöte, den 11 december.
Vi hoppas att vi kan skicka ut förfrågan på de 20 utlysningsområdena under innevarande år.
Entreprenörerna får troligen på något sätt redovisa resurser som de kan sätta in byggnationen
utan att ge avkall på kvalitet och prisnivå.
Hur en definitiv tidplan ser ut beror på de 4 faktorer vi meddelat er sedan tidigare.

I vår budget och plan för perioden 2018-2020  finns det i dag inga planer på förändrade avgifter.
Vi avslutade ju rundturen med de 8 informationskvällarna under onsdagen i förra veckan.
Inga andra informationsmöten finns i dag inplanerade.”

Hälsningar

Lennart Rönning

 

Mina frågor var:

”Finns någon idé om tidsplan för Glanets område, Erufsträckan och utlysningsområdet?
Tänker ni bygga samtidigt när ni har utrustning på plats eller kommer utlysningsområdet i ett senare skede?
Finns något sista datum för anmälan till priset 18 800 kr?
Kommer ni att göra någon mer informationsinsats i området?”

21 nov 2017

Meddelande från Aknab:

”I går beslöt länsstyrelsen att bidraget på 9 MSEK för utbyggnad av accessnät inom
Arvika kommun går till AKNAB. Projektet ska slutredovisas senast den 31 december 2021.”

Med vänlig hälsning

Lennart Rönning

VD

 

Detta innebär att Glanet nu uppmanar alla intresserade inom vårt område att teckna avtal med AKNAB.
D.v.s att ni nu kan skriva under avtalet och skicka in.

Kommer nu att maila fråga om tidsplan och ev sista datum för amnälan.


6 nov 2017

Svar från AKNAB på förfrågan om något eventuellt nytt:

”Vi har ännu inte sett eller hört något från länsstyrelsen rörande beslutet
i den senaste utlysningen, tyvärr. Jag hade nog förväntningar att de skulle
ta ett beslut strax efter det att tiden gick ut.

När det gäller upphandlingen så skrev vi avtal i torsdags (2/11, reds anm) med utsedda
entreprenörer. Vi ska inom 30 dagar (från avtalstecknandet) vara överens
om en tidplan för byggnationen av stamnätet.

När det gäller de områden som definierades i utlysningen kommer vi
att gå ut med upphandling några veckor efter det att länsstyrelsen har
tagit beslutet. Detta naturligtvis under förutsättning att det blir ett
positivt svar för vår del.”

Hälsningar

Lennart Rönning
AKNAB

 


5 nov 2017

Hade mailkontakt med Dagerhorn på länsstyrelsen 30:e oktober.

Beslutet skulle komma efter 25:e oktober, och så är det, men ingen vet hur långt efter.

Inget nytt från Aknab.

Skicka gärna intresseanmälan till Aknab.

Men vänta med att skriva på ett bindande kontrakt tills vi vet vem som får utlysningspengarna.

Skulle någon annan få kan det vara bra att ha öppet för att teckna avtal med någon annan aktör.


28 sept 2017

Igår offentligt möte på Glasbruket.
Idag möte på kommmunhuset med Glanets styrelse,
Aknab och Kommunalrådet Peter Söderström samt
representanter för Länsstyrelsen och Region Värmland.

Kort snabbresumé. Mer info kommer.

Positiv anda och äntligen en realistisk vilja att bygga för fiber även i vårt område.

Aknab kommer att bygga sträckan mellan Glava och Mörtnäs i Årjäng. Beslut klart.
Upphandling pågår och ska vara klar inom några veckor. För den sträckan finns bidrag beviljat.
grävning börjar så fort som möligt!

Alla längs sträckan kommer att erbjudas fiber.

Beslut om bidrag för de avlägsna områdena (utlysningsområdena) förväntas komma efter 25:e oktober.

Utskick om anmälan har gått ut till dessa områden under förra veckan.

Om Aknab beviljas bidrag kommer man att gräva för fiber även där, men det tar lite längre tid.

Aknab kommer att ta hand om anslutningsavtal och markavtal. Det tackar vi för!

I och med att Aknab verkligen står i begrepp att bygga i vårt område börjar vi tveka om Zitius
kommer att bygga.

Enligt rekommendationer från det senaste mötet uppmanar Glanet medlemmarna:

Anmäl er till Aknab också.

Inga problem med dubbla intresseanmälningar.

Anmälningarna börjar inte gälla förrän avtal är skrivet.

Mer info kommer…..


15 sept 2017

Aknab har meddelat plats.

Mötet 27 september blir

Glashuset, Glava Glasbruk

Glanet uppmanar givetvis alla intresserade att komma.

Hoppas några frågetecken kan redas ut.

Vi har hittills ingen mer information.


7 sept 2017

Aknab meddelar att man har för avsikt att hålla
ett informationmöte i Glaskogen

27 september kl 18.00

Plats meddelas senare enligt deras meddelande.


22 aug 2017

Har fått veta att delar av vårt område bl.a Hedene inte fått erbjudande från AKNAB.
De delarna ingår således inte i de 90% som kan få fiber från AKNAB!!!

Här är en direktlänk för anmälan till Zitius. Hedene mm ingår i Zitius område!

www.fibertillalla.se

Har idag pratat med Zitius.

Det går fortfarande bra att anmäla sig. Ny drive kommer att göras i september.
Zitius kommer att söka stödpengar för hela kommunen.
Verkar som avsikten är att hamna betydligt närmare 100% än AKNAB.

Väldigt viktigt att så många som möjligt amnäler sig till Zitius.

Glöm inte att AKNAB på sikt blir betydligt dyrare än Zitius med den fasta nätavgiften!

Väljer du AKNAB och vill delbetala anslutningsavgiften får du själv gå till banken och ansöka om lån.

Med Zitius kan du delbetala med förmodligen lägre ränta via Telia Finans.
Du väljer bara det alternativet när avtalet kommer.
Villkor, att du inte har betalningsanmärkningar.

14 aug 2017

Brev från AKNAB

Verkar som  alla fastighetsägare i kommunen fått brev från Arvika Kommunnät AB, AKNAB.

I brevet påstår man att man ska bygga fiber till hela kommunen till 2020. Lite längre ner står det att
det är 90% man menar. Pris 18 800 kr. Och man vill få in intresseanmälningar.

Vi i Glanet

har inte fått någon som helst ytterligare information om vad som gäller i vårt område!

Den information vi fått är den som finns nedan. Se 11 juli.

Dvs. anmäl er så får vi se om vi bygger nån gång?

Dessutom innebär en ev fiberutbyggnad i vårt område via AKNAB att man enligt tidigare upplysningar
kräver att fiberföreningarna (dvs i vårt fall Glanet) ska:

  1. Stå för för markavtal med berörda markägare.
  2. Stå för att skriva anslutningsavtal.
  3. Ta emot och vidarebefordra anslutningsavgifter till AKNAB innan bygget börjar.

Mycket omfattande arbeten.

Ett avtal med AKNAB innebär att man måste betala i förskott,
så får man hoppas att dom kommer igång med bygget.

Vi hoppas att de som eventuellt anmäler sig till AKNAB är villiga att vara behjälpliga
med markavtal och anslutningsavgifter!

AKNAB har en fast nätavgift på 50 kr/mån (inga garantier att det inte höjs). Oavsett om man använder nätet.
AKNAB har hittills inga leverantörer som erbjuder korttidsabonnemang på TV,internet osv, helg, vecka månad, sommarhalvåret.

En anslutning till AKNAB och abonnemang på Internet osv innebär en hög månadskostnad under hela året.

Kollade om det går att skicka intresseanmälan till AKNAB via deras hemsida.
Vårt område är inte med, vill man ansluta sig får man skicka en förfrågan via mejl eller brev
så ska dom höra av sig.

Verkar inte så väldigt seriöst anser Webmastern.

Zitius

erbjuder sig att ansluta alla inom området till en kostnad av 19 900.

Zitius står för både markavtal och anslutningsavtal.

Man betalar först när allt är klart och nätet är i drift.

Med bara den fasta nätavgiften hos AKNAB, 600 kr/år (12 X 50 kr) blir Zitius erbjudande

billigare på ungefär ett och ett halvt år.

Zitius erbjuder korttidsabonnemang som passar för sommarboende, t.ex ett par månader under
sommarhalvåret och några veckor på vintern.

Det går bra att anmäla sig via nätet på deras webplats, vårt område finns med och är anmälningsbart.

Under sommaren har vi gjort några resor i bl.a Värmland och kunnat konstatera att Zitius verkligen är igång med
fibergrävningar i många glesbygder t.ex Klarälvsdalen.

Zitius är klart mer kompetenta och konkreta i sitt erbjudande än AKNAB.

Glanet uppmanar ännu en gång alla inom vårt område att skriva på och
skicka in intresseanmälan till Zitius så fort som möjligt.

Så fort semestrarna är slut kommer vi att inbjuda till ett nytt informationmöte
där vi hoppas att Zitius kommer att kunna svara på alla frågor från Er.

Erbjudandet vi fått från Zitius som PDF

 


12 juli 2017

Styrelsen har varit på informationsmötet i Charlottenberg.

Sista tvekan borta.

Alla som har fastigheter inom området ska ha fått information från Zitius
i brevlådan till sin fasta adress.

Glanet uppmanar alla inom vårt område att skriva på och
skicka in intresseanmälan till Zitius så fort som möjligt.

Får dom in tillräckligt många anmälningar börjar dom bygga.

Tillräckligt är runt 60% av fastboende, dessutom kommer man att ta hänsyn till anslutningsgraden
hos sommarboende, särskilt viktigt i vårt område med så få fastboende.

Arbetet kommer om tillräckligt många vill ha anslutning att börja våren 2018
och vara avslutat senhösten/vintern 2018.

Mer info kommer.


11 juli 2017

Styrelsen har beslutat att gå på Zitius informationsmöte 12 juli i Charlottenberg kl 18.00.
Hoppas återkomma med fler lupplysningar.

Arvika Kommunnät

Har fått följande svar från Lennart Rönning, VD, Aknab. På frågan när och om  Aknab kommer att lämna ett erbjudande om fiber i vårt område.

”Avsikten: det beslut som styrelsen tog innebär att bolaget bygger bredband till de områden som i dag inte har ett bredbandsnät. De 90% som du hänvisar till framgår av kommunens bredbandsstrategi som antogs för ca. 5 år sedan. När det gäller anslutningsavgiften så är den beslutad till 18 800 kr inkl. moms.

Tidplanen: baseras i stort på Tillväxtverket. De tog det formella beslutet för knappt en månad sedan. För Arvika Kommunnät innebär det att vi ska ha byggt klart stamnätet senast under maj månad 2020. Vi kommer att bygga ut stamnätet utifrån följande kriterier:

Områden där ADSL-möjligheten försvinner i och med Skanovas avveckling av kopparnätet

Anslutningsgraden inom området

Utbyggnaden av stamnätet. Vi bygger ut nätet från Arvika tätort då det är där vi har tjänstelev.

Ev. bidrag från Jordbruksverket. Beroende på när Länsstyrelsen tar beslutet om vem som får bidraget. Ett beslut under hösten innebär ju att accessnätet ska vara klart hösten 2020.

Det innebär att vi inte kan säga när vi börjar med byggnationen av enstaka sträckor av stamnätet”.

Slutsats

Som det ser ut idag kan vi inte annat än uppmana våra medlemmar att ansluta sig till Zitius.

Verkar inte som Aknab kommer med någon konkret upplysning eller tidsplan inom den närmaste framtiden.


27 jun 2017

Styrelsemöte Glanet:

Vi har beslutat att skicka ett antal frågor via mail till vår kontakt på Zitius.
Hoppas få svar inom några dagar.

Hoppas kunna lägga ut mer information väldigt snart.

Mer information om Zitius…

Erbjudandet vi fått från Zitius som PDF

Nytt styrelsemöte 10 juli.


Läge 26 jun 2017

Vi har fått en del erbjudanden.

AKNAB

Runt 14 juni fick vi genom media veta att AKNAB (Arvika kommunnät AB)
avser att bygga ut fiber i Arvika Kommun till en kostnad av 18 800 kr/anslutning.

Kommunlrådet Peter Söderström lovade i SR P4 fiber i 100% av kommunen till 2020.

AKNAB var lite mer försiktiga och lovade i Arvika Nyheter 90% till 2020.

AKNAB kräver att fiberföreningarna ideellt ordnar med markavtal och en hel del annat arbete.

Ingen mer direkt information om tidsplaner eller vilka områden som ingår i de 10% som ev blir utan.

Ingen information om några informationsmöten.

Hittills inget erbjudande om lån till anslutningavgiften.

Fast månadsavgift, 50 kr för nätet. Tjänster, (TV, internet, telefon mm) tillkommer.
Inga korttidsabbonemang finns (för t.ex sommarstugor).

Vi väntar på ett skriftligt detaljerat förslag från AKNAB med kostnad och tidsplan.

Zitius

I dagarna har vi fått ett erbjudande från Zitius.
Där lovar man fiber i hela Glanets område för en kostnad av 19 900 kr/anslutning.
Dessutom en tidsplan där det ska vara klart 2018.

Zitius har vad vi förstår inga andra krav än att man vill att folk i området ska
agera som ”ambassadörer” för för att höja anslutningsgraden.

Inga fasta månadsavgifter för nätet. Man betalar bara för de tjänster man använder, (TV, internet, telefon mm).
Korttidsabbonemang finns (dag, vecka, månad, för t.ex sommargäster).

Dessutom erbjuder man lån till de som inte har möjlighet att direkt betala hela anslutningsavgiften.

Zitius inbjuder till 2 informationsmöten:

Folkets Hus, Charlottenberg Onsdag 12/7 kl 18-19 + tid för frågor.

Gunnarskogs Hembygdsgård, Måndag 17/7 kl 18-19 + tid för frågor.

IP-Only (Bynet).

I Gunnarskog har man fått ett erbjudande liknande Zitius.

Vi gissar att vi kommer att få ett liknande.

Flera erbjudanden kommer!

Slutsats

Vi uppmanar våra medlemmar att lägga alla erbjudanden åt sidan så länge tills vi fått in alla och kan utvärdera.

Bind inte upp Er för ett avtal idag. Det kan komma fördelaktigare senare.

Vi återkommer med datum för ett informationsmöte.

 

Som det ser ut idag har vi förlorat förtroendet för AKNAB. Dom har hållit på så länge och det har blivit så lite gjort.
Glava har t.ex varit klart sedan mars men har vad vi vet ännu inte anslutits?

Dessutom har AKNAB ännu inte presenterat någon tidsplan för vårt område eller meddelat
om hela vårt område över huvud taget blir aktuellt för fiber.

Dessutom kräver AKNAB att vi ska göra ett ganska omfattande arbete med markavtal osv.

Med Zitius kommer som det ser ut inte att krävas några omfattande arbeten från oss.

Zitius erbjudande verkar klart intressantast i dagsläget.

Glanet uppmanar alla i området att gå på något av informationsmötena.

Vi kommer att återkomma med mer info.

 

 


Vi har idag (2017-05-11) fått följande information från Lässtyrelsen:

 

Information angående er ansökan om projektstöd
för Bredbandsutbyggnad

 

Hej

Ni lämnade i slutet av år 2015 in en ansökan till länsstyrelsen om projektstöd för
bredbandsutbyggnad från landsbygdsprogrammet, beslutsomgång 1.

Totalt kom 70 ansökningar in till Länsstyrelsen och ansökningarna omfattade ett sökt
belopp på cirka 270 mkr i stöd. Länsstyrelsen kunde i april 2016 bevilja 17 ansökningar
stöd med de tillgängliga medel på 109 mkr som länsstyrelsen hade till sitt förfogande.

Er ansökan beviljades inte vid det tillfället på grund av att andra ansökningar hade en
högre poäng än er ansökan.

Vad har hänt sedan april 2016?

Från april 2016 till april 2017 så har många fiberområden fått kommersiella erbjudanden
om bredbandsutbyggnad, detta innebär att många fiberföreningar/områden som tidigare
sökte projektmedel från landsbygdsprogrammet redan tackat ja till kommersiella erbjudanden
om bredbandsutbyggnad. Andra föreningar har valt att bygga ut sina områden utan stöd.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen kommer nu att fördela nya tilldelade medel, 65 miljoner kronor i sju utlysningar.
Vid denna fördelning kommer en samordning att göras med regionalfondens medel för
stamnätsutbyggnad som administrerats av Region Värmland och som handlagts av
Tillväxtverket. Detta gör vi för att resterande medel i landsbygdsprogrammet ska kunna
användas på ett så bra sätt som möjligt. Det vill säga att de områden som kostar
absolut mest att bygga ut tas om hand.

Länsstyrelsen Värmland har i de sju utlysningarna pekat ut de mest glesbefolkade områdena
i de sju kommuner som nu erbjuds stöd och det är alltså bara dessa områden som är stödbara.
Områdena är så kostsamma att bygga ut att det inte bedöms finnas förutsättningar
för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod.

Den som söker medel förbinder sig också att bygga ut bredband till alla de områden som
är stödbara i en viss kommun (totalt sju kommuner).

Vad händer med er gamla ansökan om bredbandsstöd?

Er gamla ansökan kommer att ligga kvar i avvaktan på tilldelning av ytterligare medel.
Ni kan också välja att återta er gamla ansökan, då ska behörig firmatecknare i er
förening/organisation skriva under er begäran om att ni återtar er ansökan.
Er begäran skickar ni till länsstyrelsen, se adress längst ner på denna sida.

Mer information om de utlysningar som nu genomförs?

Mer information om de utlysningar som nu genomförs finns på länsstyrelsens
hemsida, se www.lansstyrelsen.se/varmland

Vänliga hälsningar från oss som handlägger bredbandsstödet

Länsstyrelsen Värmland

 

Länk till Länsstyrelsen: Länsstyrelsen om utlysningen


Mötet med Aknab i april

Blev aldrig av pga att ingen ny information fanns att ge.


Regeringens nya bredbandsstrategi går att läsa här,
Många fina målsättningar, men verkar vara dåligt med pengar:

Ny Bredbandsstrategi


Februari 2017

Vi har haft nya möten med AKNAB.

Inget direkt nytt konkret. Inget förslag på kostnad för anslutning.

Inga tidsplaner.

Arvika kommun meddelar dock via AKNAB att dom troligen kommer att få ett bidrag som kallas ERUF.

Bl.a har dom sökt detta bidrag, som är avsett för företagsförbindelser och

kommunsammanbindande sträckningar, för en dragning inom vårt område.

Från Glava via Glava Glasbruk, Lenungshammar till väg 172 och anslutning till Årjäng i Mörtnäs.

Bidraget gäller inte några fastighetsanslutningar.

Vad detta kan betyda för oss och om och när bygget ev. kan komma igång är ännu oklart.

Skulle något nytt som kan vara positivt för oss dyka upp

kommer vi att meddela detta.

Bidraget vi sökt från länsstyrelsen. Nya omgången

ska beslutas om under tidig höst 2016.

Som det ser ut nu tror många att tidig höst 2016 kommer att inträffa runt april 2017.

Men man vet aldrig så noga när årstider och sånt inträffar där.

Vi har tydligen olika tidsräkningar.

Vi planerar att ha ett årsmöte som vanligt i Glashuset, Glava Glasbruk i juni.

 

Nytt möte med AKNAB  april 2017.